Resultaten enquete
2023-02-16T21:22:53+01:00

De Nederlandse Brassband Kampioenschappen zijn het hoogtepunt van het muziekjaar en een voorbeeld voor de sector. Dat vinden de respondenten die de enquête invulden die eind vorig jaar werd uitgeschreven onder de direct betrokkenen bij het evenement. De NBK wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,5. Onder meer de sfeer (8,5), programmering (8,2) en verplichte werken (7,7) scoren hoog. Als het aan de geënquêteerden ligt dienen vooral de inspeelruimte en de horeca te worden verbeterd. Een breed levende wens is een afterparty ter afsluiting van het evenement.

Kort na de NBK 2022 verstuurde de Stichting NBK een online enquête naar de bezoekers, muzikanten en dirigenten, vrijwilligers en sponsors van het evenement. 161 van hen vulden de vragenlijst in.

Waardering, kritiek en wensen
De respondenten geven aan de NBK te zien als hoogtepunt van het muziekjaar als het gaat om muziek maken, maar ook als plaats en moment om andere bands te beluisteren en elkaar te ontmoeten. Ze geven aan te hechten aan uitdagende verplichte composities die ook goed beluisterbaar zijn voor publiek, een competitieve en gezellige sfeer en een concertzaal met een goede akoestiek en allure.
Kritiek klinkt er ook. Zo vindt men de horeca voor verbetering vatbaar en beoordelen deelnemers de inspeelruimte qua grootte en temperatuur als onvoldoende. Over de prijsuitreiking (waarin op het podium per divisie de top 3 wordt bekend gemaakt) lopen de meningen uiteen. Deelnemende muzikanten beoordelen die met 6,8 het laagst, terwijl dirigenten (8,7) die juist hoog waarderen. Een breed levende wens onder deelnemende muzikanten is een afterparty ter afsluiting van het evenement.

Aan de slag met resultaten.
Stichting NBK is verheugd over de resultaten. “De uitkomsten en soms uitgebreide toelichtingen getuigen van een grote betrokkenheid”, zegt voorzitter Ale Nicolai. “Het is geweldig te lezen dat mensen trots en enthousiast zijn over het evenement en cruciale NBK-elementen zoals sfeer, programmering, verplichte werken en concertzaal hoog waarderen.”
“De resultaten van de enquête helpen om de NBK succesvol te houden. Waardevol is dat de sector zelf ideeën heeft en actief wil bijdragen. Waar mogelijk pakken we verbeterpunten direct op en communiceren we de resultaten in aanloop naar de NBK 2023 naar de belanghebbenden. Voor onderwerpen die organisatorisch of financieel niet direct haalbaar zijn willen we komen met een beleidsplan om de NBK op langere termijn te blijven ontwikkelen. Een goede samenwerking met de bands, dirigenten, sponsors en andere partijen die het kampioenschap mogelijk maken vinden we daarbij essentieel.”
Naar alle nieuwsberichten