Bestuur


Het bestuur van de Stichting Nederlandse Brassband Kampioenschappen bestaat uit:

Ale Nicolai
(voorzitter)
T +31 (0)6 2247 2063
Ale Nicolai

Harm Dijkstra
(secretaris & wedstrijdsecretariaat)
T +31 (0)6 5211 4366
Harm Dijkstra

Pieter van Diepen
(penningmeester)
T +31 (0)6 3715 5211
Pieter van Diepen

Paulwillem Lommerde
(logistiek & coördinatie vrijwilligers)
T +31 (0)6 4293 3974
Paulwillem Lommerde

Michiel van der Schaaf
(EBBA-delegate, marketing & media)
T +31 (0)6 1740 6414
Michiel van der Schaaf
Het bestuur van de Stichting NBK is onafhankelijk en onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten.