Door de jaren heen


De Nederlandse brassbandgeschiedenis kende tot 1986 de verkiezing van Vara’s Brassband van het Jaar. Deze verkiezing werd voor het eerst georganiseerd op 17 juni 1972. Na 14 jaar viel het doek en werd duidelijk dat er behoefte was aan een echt Nederlands kampioenschap.

De eerste NBK

Vanuit de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland, met goedkeuring van de NFCM, ging een aantal mensen aan de slag om een landelijk kampioenschap te organiseren. Men begon met een zogenaamd open kampioenschap. Door andere muziekorganisaties werd dit kampioenschap erkend en in 1981 waren de eerste Nederlandse Brassband Kampioenschappen een feit. Twee grote brassliefhebbers uit Friesland, Nanne Hempel en Anne Anjema, organiseerden dit eerste kampioenschap in De Lantearne te Surhuisterveen.

Van Surhuisterveen naar Zutphen

In 1982 verhuisde het concours naar De Harmonie te Leeuwarden. De belangstelling voor de kampioenschappen was net als het jaar ervoor goed. De organisatie ging door met het verbeteren van het evenement. Zo werd onder andere besloten om te verhuizen naar een centrale plaats in Nederland, De Hanzehof in Zutphen. Ook werd de reglementen rond de puntentelling en het aantal divisies gewijzigd. In 1983 werden de kampioenschappen door de vier landelijke muziekfederaties erkend. En zo sprak men in dat jaar voor het eerst over de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

Wat veranderde er nog meer …

Door de jaren heen zijn de reglementen nog diverse malen verbeterd en aangepast. Een grote verandering was de zogenaamde ‘geblindeerde jurering’. Voor Nederlandse begrippen een belangrijke verandering die door alle bands goed werd ontvangen.
In de beginjaren speelden alle bands een verplicht en een keuzewerk. Het podium was overdag voor de lagere divisies en ’s avonds gaven de hoogste divisies acte de présence. Vanaf het jubileumjaar 1990 veranderde dit, deelnemende bands speelden vanaf dat moment uitsluitend een verplicht werk.


De organisatie

Vanaf de beginjaren zet de organisatie zich voor nieuwe compositieopdrachten. Met ondersteuning van diverse organisaties en instellingen lukt het tot op heden om steeds nieuwe werken aan het repertoire toe te voegen. Door de NBK in opdracht gegeven werken kun je nalezen onder het kopje ‘composities’.
Om te zorgen dat het evenement muzikanten en publiek aantrekkelijk blijven worden de kampioenschappen ieder jaar kritisch onder de loep genomen en wordt bekeken waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Dat de NBK nog altijd een toonaangevend evenement is blijkt wel uit het grote aantal bands dat zich ieder jaar weer inschrijft. Ook dit jaar hopen we muzikant en liefhebber weer te kunnen begroeten!