Disclaimer


Vrijwaring
Deze website is opgezet als informatieve site. Informatie van deze website wordt door de vrijwilligers van de Taakgroep NBK regelmatig nagekeken en vernieuwd. De taakgroep NBK stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor de Taakgroep NBK de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet volledig kan garanderen. De Taakgroep kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor geleden schade die door deze onvolkomenheden kunnen onstaan. Bij twijfel moet u ten allen tijde contact opnemen met het secretariaat van de Taakgroep NBK.

Copyright
Alle informatie, foto's en andere gegevens die gepubliceerd wordt op deze website mag niet zonder bronvermelding worden overgenomen. Het is tevens niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Taakgroep NBK, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren voor commerciëel gebruik.