Regels Nominatie EBK gewijzigd
2022-03-30T10:00:47+02:00

Mede door coronacrisis zijn de onzekerheden rondom deelname aan en organisatie van grotere (inter-) nationale evenementen goed merkbaar. Daarnaast merken wij vanuit de dagelijkse praktijk dat het (amateur-) verenigingsleven, zowel qua financiele risico’s als qua aantal (jeugdige) beoefenaars, aan het verschuiven is en zich aan het heroriënteren is hoe nu verder. We mogen en willen de langere termijn ontwikkelingen hierbij niet uit het oog verliezen.

Bovenstaande is voor het bestuur aanleiding geweest om de regels rondom deelname aan de Europese Brassband Kampioenschappen te heroverwegen. De huidige gehanteerde stelregel van ‘6 maanden later’, dat wil zeggen eind oktober winnaar van de NBK half jaar later afgevaardigd naar de EBK, wordt met ingang van de NBK 2022 losgelaten.

De winnaar van de NBK-kampioenstitel krijgt één jaar meer de tijd om zijn deelname aan dit prestigieuze internationale evenement goed voor te bereiden (6+12 maanden).

Met deze planningshorizon ontstaat ruimte om deelname aan de EBK op organisatorisch/logistiek, financieel, bezettings-technisch en artistiek/muzikaal vlak beter voor te bereiden zonder daarbij onoverkoombare risico’s te nemen.

Concreet heeft het bovenstaande bestuursbesluit voor de komende jaren de volgende consequenties:

2022 Birmingham - UK : deelname Brassband Schoonhoven
2023 Malmö - Zweden : nominatie Soli Brass Leeuwarden
2024 Palanga - Litouwen : nominatie winnaar NBK 2022 (29 Oktober a.s.)
2025 Stavanger - Noorwegen : nominatie winnaar NBK 2023

Daarnaast stellen wij hierbij vast dat als een EBK niet doorgaat of als een band besluit geen gebruik te (willen) maken van de nominatie, de deelname-optie vervalt. In alle andere gevallen besluit het bestuur van de Stichting NBK.

Wij vertrouwen erop hiermee, ingegeven de huidige ‘zeitgeist’, het belang van zowel de afgevaardigde band als de representatie vanuit Nederland te hebben gediend.


Namens de Stichting NBK,
Pieter van Diepen
Voorzitter
Naar alle nieuwsberichten