Home
Nieuwe voorzitter stichting NBK
26-11-2013 14:10
Vanaf januari 2014 is de heer Abel Veenstra (53) de nieuwe voorzitter van de Stichting Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Hij volgt daarmee Durk Dam uit Sneek op die na 28 jaar de voorzittershamer overdraagt.
Composer's Talk: Edward Gregson vertelt over zijn Of Distant Memories
18-11-2013 14:07
Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen geeft een componist een toelichting op zijn verplichte compositie.
Solistenprijzen op NBK
11-11-2013 14:27
Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen worden per divisie solistenprijzen uitgereikt. De jury van de 33e NBK zal deze op 6 en 7 december toekennen.
Locatie belangrijk onderwerp in enquête NBK
04-10-2013 16:03
In de resultaten van de enquête die voor de zomer 2013 is uitgezet onder alle deelnemers van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) is de keuze voor de locatie het belangrijkste onderwerp. Bijna tweederde van de bands vindt de keuze voor de locatie geen reden om af te zien van deelname. Vredenburg Utrecht krijgt brede instemming vanwege de akoestiek en centrale ligging. Akoestiek wordt als belangrijkste criterium genoemd voor een eventuele nieuwe locatie. De kostenstijging die een nieuwe locatie met zich mee kan brengen, mag niet meer dan 5% tot 10% bedragen.

Bezettingsproblemen in de band wordt als belangrijkste oorzaak genoemd om niet in te schrijven voor het jaarlijkse NBK. Andere opvallende zaken uit de enquête die door ruim 87% van de bands is ingevuld is het eventueel invoeren van een vrij werk. In de kampioensdivisie is tweederde geen voorstander van de competitie over een verplicht- en vrij werk. Ook het rouleren van divisies over de twee wedstrijddagen vindt geen brede instemming.
Als aanbevelingen naar de organisatie noemen de bands het betrekken van de deelnemers bij belangrijke zaken over de toekomst van het NBK. Daarnaast moet verder onderzoek de mogelijkheden voor een nieuwe locatie uitwijzen.

Een deel van de vragenlijst is ook naar vaste bezoekers gestuurd. Bezoekers geven aan niet in grote getale bij wijzigingen van locatie weg te blijven. Akoestiek, parkeergelegenheid en centrale ligging zijn wel belangrijke aspecten bij de keuze van de nieuwe locatie.
“In totaal heeft bijna 90% van de aangeschreven bands gereageerd. Een geweldige respons! Voor het bestuur een signaal dat de bands zich zeer betrokken voelen bij het evenement”, zo vertelt Tjeerd van der Kooi, secretaris NBK . “Het bestuur is de bands dan ook zeer erkentelijk voor de constructieve en positieve bijdrage”.
De enquête is ontwikkeld door Auke Douwes, Cees Mollema en Tjeerd van der Kooi. U kunt de volledige uitslag lezen in deze link: Presentatie enquête.pdf
Wijziging jurysamenstelling NBK 2013
25-09-2013 20:15
Niemand minder dan Edward Gregson zal deel uitmaken van het juryteam op het 33ste Nederlands Brassband Kampioenschap.
... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31