Home
Vacature penningmeester Stichting NBK
19-08-2018 22:01
Wop zal ons bestuur helaas gaan verlaten en wij zoeken een persoon die plezier heeft in het omgaan met cijfers en die zich verbonden voelt met de wereld van de Brassbandmuziek in het algemeen, en de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in het bijzonder.

De penningmeester van de NBK maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Nederlandse Brassband Kampioenschappen (bestaande uit 5 personen) en draagt zorg voor het financiële beheer van de NBK. De taken omvatten het volgende;
  • Het doen van de boekhouding, het bijhouden van het financiële archief en het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken (ca 350 financiële mutaties en het verzenden van diverse nota’s).
  • Het jaarlijks opstellen van de begroting en jaarrekening.
  • Het bewaken van de begroting.
  • In overleg met de overige bestuursleden werven van financiële middelen (subsidies afrekeningen, fondsen, sponsors, enz.
  • Er is een eenvoudig boekhoudprogramma beschikbaar.

In de aanloop naar en tijdens de NBK zelf:
  • Dagelijks contact met het secretariaat van de voorverkoop over de betaling van de bestelde kaarten.
  • De kassa en toegangsbalie inrichten zodat die tijdens de NBK probleemloos kan functioneren en indien nodig problemen oplossen.
  • Met andere bestuursleden TivolVredenburg inrichten voor de NBK.
  • Diverse taken tijdens de NBK worden onderling verdeeld.

Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het organiseren van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen en voor het waarborgen van het welslagen daarvan. In deze drukke tijden zoeken we iemand die ons kan versterken in zowel het financiële maar zeker ook het organisatorische, commerciële en ondernemende aspect van de NBK. De functie is onbezoldigd met 4 vergaderingen per jaar (2 in Utrecht en 2 in Sneek) en natuurlijk gedurende het NBK. We hopen dat we ons team mogen versterken met een jeugdig lid met verfrissende inzichten wat ervoor zorgt dat we in de toekomst nog vele NBK's mogen organiseren met dit bestuur!
Mocht je dit aanspreken, dan ontvangen we graag een mail van jou op Protected email address

Erik, Jannie, Pieter, Tsjikke en Wop
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS