Home
Verplicht werk kampioensdivisie NBK 2018
29-06-2018 09:54
Het bestuur van de stichting NBK heeft na zorgvuldige afweging van alle aspecten rondom de inhoud en totstandkoming van het verplichte werk Trajectum van Rob Goorhuis het besluit genomen om de compositie per direct terug te trekken voor de NBK 2018. Voor alle duidelijkheid hieronder een beknopt resumé van de gevolgde stappen in de weken voorafgaande aan het bovengenoemde besluit:

- Op 31 mei 2018 heeft het bestuur van de NBK een mail gekregen van vier bands uit de kampioensdivisie. Zij spraken hun ongenoegen uit over het verplicht gestelde Trajectum voor de NBK van oktober 2018. Alle tien recentelijk deelnemende bands in de kampioensdivisie hebben deze mail ook via CC ontvangen en waren dus gelijktijdig op de hoogte van deze stellingname.

- Het bestuur van de NBK heeft in zijn laatste bestuursvergadering besloten het verzoek tot overleg te honoreren en hierover met de vier bands in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft zaterdag 9 juni voorafgaand aan de DOBC in Drachten plaatsgevonden. Aanwezig: vertegenwoordigers van de vier bands, een vertegenwoordiger van het RIC en een afvaardiging van het bestuur NBK.

- In onze brief van 12 juni hebben wij alle bands in de kampioensdivisie geïnformeerd over dit gesprek en gevraagd om jullie inzichten uiterlijk 19 juni aan ons kenbaar te maken. Een aantal bands heeft hier gehoor aan gegeven en een aantal niet.

- In de tussenliggende periode is op initiatief van het bestuur van de NBK een second opinion uitgezet met betrekking tot Trajectum. De inzichten van vijf niet betrokken experts uit het buitenland zijn geïnventariseerd. Deze inventarisatie van inzichten over Trajectum zijn uiteindelijk, gegeven de maatstaven van de huidige tijdgeest, bepaald niet positief!

- Met alle informatie die ons op dat moment ter beschikbaar stond en alle belangen afwegende hebben wij als bestuur op vrijdag 22 juni unaniem besloten de compositie terug te trekken.

- Op maandagochtend 25 juni is componist Rob Goorhuis als eerste op de hoogte gesteld van dit besluit. Vervolgens is een mail met dit besluit diezelfde dag verstuurd naar de besturen van alle bands in de kampioensdivisie.

Het is spijtig om te constateren dat pas na deze berichtgeving een aantal bands de moeite heeft genomen om ons alsnog van hun inzichten met betrekking tot Trajectum te voorzien.

Gezien de genoemde overwegingen op inhoud en de gevolgde procedure is besloten onze beslissing te handhaven om Trajectum terug te trekken als verplicht werk voor de NBK 2018.

Componist Rob Goorhuis heeft de keuze gemaakt om zich via de pers en social media in niet mis te verstane woorden uit te laten over het besluit van het bestuur van de NBK. Wij herkennen ons absoluut niet in deze termen en distantiëren ons dan ook nadrukkelijk en volledig van de inhoud.

Inmiddels heeft de muziekcommissie onder regie van de stichting NBK een nieuw verplicht werk voor de kampioensdivisie NBK 2018 vastgesteld.

Old Licks Bluesed Up van de Noorse componist Torstein Aagaard-Nilsen is aangewezen als de testpiece voor de kampioensdivisiebands op zaterdag 27 oktober in TivoliVredenburg Utrecht.

Voor de volledigheid melden wij nogmaals dat de uiterste inschrijfdatum voor de komende editie is bepaald op 15 juli a.s.

Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste en zullen er van onze kant alles aan doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Dit is volstrekt onmogelijk zonder een goede dialoog tussen bands, dirigenten en organisatie. Wij hebben inmiddels dan ook besloten om na de NBK in de maand november een enquête uit te laten gaan naar alle Nederlandse brassbands en in het voorjaar van 2019 een plenaire landelijke bijeenkomst te organiseren met als thema ‘de toekomst van de NBK’.

Het NBK wordt in oktober van dit jaar voor de 38ste keer georganiseerd. Een wedstrijd om trots op te zijn. Wij organiseren het evenement elk jaar met liefde voor de bands en de vele brassfans in Nederland. Wij zien dan ook uit naar een geweldig weekend in oktober!
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS