Verplichte werken NBK 2021
2020-04-22T10:00:00+02:00

“Dit jaar, onze jubileumeditie, hebben we gekozen voor een compositieopdracht aan 4 Nederlandse componisten. Voor de Kampioensdivisie hebben we samen met 4 andere Europese landen in een gemeenschappelijke opdracht het nieuwe werk van Edward Gregson op de lessenaar staan. De verplichte werken zijn in nauwe samenwerking met de muziekcommissie van het Repertoire Informatie Centrum (RIC) tot stand gekomen. Wij zijn er dan ook enorm trots op dat we met dit toch wel unieke gegeven van 5 compositieopdrachten in één jaargang de Nederlandse brassbands in alle divisies een mooie en uitdagende vernieuwing in het repertoire kunnen aanbieden. Alhoewel het momenteel bijzonder onzekere tijden zijn gaan we in principe optimistisch door met de voorbereidingen”, aldus voorzitter Pieter van Diepen.
Zoals bekend dient het nieuwe werk The World Rejoicing (Symphonic Variations on a Lutheran Chorale) van Edward Gregson voor de Kampioensdivisie zaterdagavond 7 november als scherprechter. Volgens planning vindt de wereldpremière van dit werk in september plaats tijdens de British Open in Birmingham. “Door de coronacrisis weten we nog niet of dat ook echt zal gaan gebeuren. Mocht deze wedstrijd in de Symphony Hall niet doorgaan, dan is Nederland het eerste land waar het werk hopelijk wel ten gehore zal worden gebracht”.
De eerste divisie heeft From San Marco Quarter van Joop van Dijk als verplicht werk. Bij de tweede divisie heeft de uit Drachten afkomstige Hendrik de Boer het werk Signature: fantasy in two movements gecomponeerd. Geert Jan Kroon is verantwoordelijk voor het verplichte werk voor de derde divisie. Zijn The Final Frontier wordt op vrijdagavond 6 november uitgevoerd. De Brassbandkampioenschappen worden traditiegetrouw geopend met de wedstrijd voor de bands in de vierde divisie. Zij gaan de strijd aan met een werk van Tjeerd Nijhof met als titel Green.

Pieter van Diepen: “Alle componisten zijn bekenden uit de (Nederlandse) brassbandwereld. Gezien het eindresultaat mogen wij met recht trots zijn op de kwaliteiten van onze Nederlandse componisten. Een aantal van hen heeft zijn sporen reeds verdiend maar wij geven ook graag jonge componisten de kans om hun nieuwste werk, vooralsnog exclusief, tijdens ons landelijk toonaangevend evenement te presenteren. En natuurlijk hopen wij van harte dat onze bands na deze moeilijke en verdrietige tijd snel na het lente-/zomerreces weer samen kunnen repeteren, samen muziek mogen maken en dan de strijd voor de titel ‘kampioen van Nederland’ tijdens deze jaarlijkse hoogmis in Utrecht in goede gezondheid weer aan kunnen gaan.”

De werken zijn beschikbaar op:
  • KD The World Rejoicing (Symphonic Variations on a Lutheran Chorale) - Edward Gregson: studyscore vanaf 25 april en de fullband set per 1 juni: www.morthanveld.com
  • 1e divisie From San Marco Quarter - Joop van Dijk. Per 1 mei: www.sonolize.com
  • 2e divisie Signature: fantasy in two movements – Hendrik de Boer. Per 1 mei: www.lake-music.com
  • 3e divisie: The Final Frontier – Geert Jan Kroon. Per 1 mei: www.towereditions.com
  • 4e divisie: Green – Tjeerd Nijhof. Per 1 mei: www.towereditions.com
KAMPIOENSDIVISIE
The World Rejoicing (Symphonic Variations on a Lutheran Chorale) – Edward Gregson


Het eerste werk voor brassband van Edward Gregson stamt uit 1964, de mars Dalarö, vernoemd naar een idyllisch resort aan de Baltische zee, waar de jonge componist een conferentie bijwoonde. Zijn eerste werken stammen uit de periode 1967 - 1977. In dat laatste jaar verscheen zijn eerste echte testpiece Connotations. “Sinds die tijd schrijf ik ongeveer om de zeven jaar voor brassband. Mijn overtuiging is dat composities moeten kunnen dienen voor een wedstrijd, maar ook zéker voor het concertrepertoire. Ik hoop natuurlijk dat mijn nieuwste The World Rejoicing ook het concertrepertoire gaat halen.”

“Op zoek naar de link tussen de verschillende Europese landen kwam ik erachter dat hymnes altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in de relatie tussen bands en hun culturen. Ik koos voor het bekende 17e-eeuwse Lutherse koraal Nun danket alle Gott, wat door vele componisten zoals Pachelbel, Bach en Mendelssohn als basismateriaal is gebruikt. De compositievorm lijkt op die van Variations on Laudate Dominum (1976). Nu geen complete variaties op een hymne, maar heb ik delen van het koraal genomen en ze in een andere muzikale context gebruikt. Wel heb ik de variatievorm op een ongebruikelijke wijze toegepast. Zonder onderbreking maakt de luisteraar kennis met: Prelude, Capriccio, La Danza 1, Processional, La Danza 2, Aria’s and Duets, Fuga Burlesca, Chorale and Postlude. Ik heb het volledige arsenaal van kleuren en klankrijkdom gebruikt. In dit werk is veel slagwerk nodig, maar alstublieft wel met beleid in termen van dynamisch bereik. Het moet de band aanvullen, nooit domineren! Ook de dirigenten moeten voorgeschreven tempoaanduidingen opvolgen, dan komt het allemaal goed! Ik hoop dat The World Rejoicing veel plezier geeft voor muzikanten en luisteraars. Als dit mijn laatste werk zou zijn ben ik trots op mijn zwanenzang”, aldus de 75-jarige Gregson.
De internationaal gerenommeerde Edward Gregson is ongetwijfeld één van de grootste iconen uit de wereld van de brassband. Hij studeerde compositie en piano aan de Royal Academie of Music. Zijn oeuvre bevat orkestwerken, kamer- en koormuziek en muziek voor film, televisie en theater. In Nederland is hij vooral bekend om zijn brassbandmuziek. Verschillende werken van zijn hand zijn verplicht geweest op de NBK zoals The Pacemakers (1981), Of Men and Mountains (1990), Dances and Arias (2006) en in 2013 Of Distant Memories. In 2008 nam Gregson afscheid als hoofd van het Royal Northern College of Music en richt zich vanaf dat moment op zijn componeer werk. The World Rejoicing is een gezamenlijke opdracht van de organisaties van de kampioenschappen uit Nederland, Engeland, Zwitserland, België en Noorwegen. Het werk beleeft zijn première op de British Open begin september in Birmingham. Het werk is opgedragen aan de in 2018 overleden broer van Gregson.EERSTE DIVISIE
From San Marco Quarter – Joop van Dijk


From San Marco Quarter is een muzikale ode aan de componisten uit de Venetiaanse renaissance en barok en refereert aan de diverse stijlen waarin zij hun composities schreven. De titel van het werk verwijst naar de oudste wijk of kwartier van Venetië, San Marco. In deze wijk bevonden zich in de renaissance en barok naast de San Marco basiliek ook tal van andere kerken, paleizen en theaters waar al deze muziek ooit voor werd gecomponeerd. Ook in de straten en huizen van de gewone burgers werd op grote schaal muziek beoefend.

De talrijke componisten en musici die in deze wijk woonden en werkten zorgden niet alleen voor een enorm aanbod aan geestelijke en officiële muziek, maar ook aan wereldlijke muziek. “Met dit werk ben ik als het ware in de huid van de componisten van toen gekropen. Namen als Pergolesi, Gabrieli (Giovanni en Andrea), Monteverdi en Vivaldi zijn wat bekender en misschien makkelijker te herkennen. Maar ook componisten als Willaert, Vecchi, Steffani, Caresana, Gastoldi, De Rore, Striggio en Jomelli komen voorbij in het werk. En op sommige plekken heb ik ook nog mijn eigen bescheiden handtekening gezet. Ondanks de verschillende stijlperiodes en technieken vormt het een homogeen geheel”, verduidelijkt Joop van Dijk.

“Veel van mijn favoriete componisten uit de renaissance en barok komen uit Venetië of hebben daar tijdens hun leven gecomponeerd. Daarnaast is deze stad één van de allerbelangrijkste bronnen en misschien wel het startpunt van onze huidige West-Europese muziekcultuur. Naast muziek was de stad in die tijd het middelpunt voor alle kunstvormen. Tijdens diverse Festivals voor Oude Muziek in Utrecht werd ik al meerdere keren getriggerd om ‘iets’ te doen met oude muziek uit Italië. Ik heb voor Venetië gekozen omdat deze stad meer divers is en meer mogelijkheden bood. Met mijn werk probeer ik als eerbetoon te laten zien en horen hoe groot en divers de muzikale erfenis is van Venetië. Kunst en vooral muziek waren belangrijk om te laten zien hoe rijk en ontwikkeld de stad was. Dat is helaas wel een tegenstelling met hoe we bijvoorbeeld in Nederland momenteel met kunst omgaan”, aldus de componist.
Joop van Dijk studeerde tuba, contrabastrombone en HaFaBra Directie aan het Utrechts Conservatorium van 1978 tot 1984. Vanaf 1980 werkte hij als freelance tubaïst en contrabastrombonist bij alle Nederlandse symfonieorkesten. Daarnaast was hij lid van diverse ensembles zoals het Schönberg Ensemble, ASKO Ensemble en het Haags Koper Sextet. Van 1987 tot 2013 was hij werkzaam als solo tubaïst en componist-arrangeur bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Joop van Dijk is geen onbekende in de brassbandwereld. Hij speelde bij diverse brassbands zoals Brassband Rijnmond en Brassband Schoonhoven. Sinds 2018 speelt hij samen met zijn hele gezin bij Altena Brass.

TWEEDE DIVISIE
Signature: Fantasy in two movements – Hendrik de Boer

Signature is het verplichte werk voor de tweede divisie. Het werk is geschreven in een vrije fantasievorm en bestaat uit twee losse delen, welke beide weer opgebouwd zijn uit drie samenhangende gedeelten. Deel 1: Prologue, Toccata en Cadenza’s en Deel 2: Elegy in B-minor, Tarantella & Apotheosis en Epilogue.

“Leidmotief in het eerste deel is B-D-Bes: mijn muzikale handtekening (H-d-B in het Duitse notenschrift). Deze handtekening komt in allerlei gedaanten (constante afwisseling tussen majeur en mineur) naar voren. Het tweede deel is een ode aan mijn dochter Benthe Marit (2016), aan wie het werk ook is opgedragen. Eén van de grootste inspiratiebronnen uit mijn dagelijks leven. Verschillende emoties als blijdschap en trots, maar ook momenten van ongerustheid en twijfel heb ik muzikaal verklankt in dit deel. De chromatische toonladderfiguren vormen, samen met mijn muzikale handtekening en mijn onvoorwaardelijke liefde voor mijn dochter, de basis van Signature. Het is een zeer uitdagend werk voor orkest en dirigent. Daarnaast biedt het de jury handvatten om alle muzikale facetten goed te kunnen oordelen. Het is voor het publiek een werk dat goed in het gehoor ligt en uitnodigend is om vaak naar te luisteren”, zo vertelt Hendrik de Boer. “Ik heb dit werk natuurlijk geschreven vóór de coronatijd. Dit is wel mijn meest persoonlijke werk tot nu toe. Toen ik het schreef heb ik veel geluisterd naar de muziek van Dmitir Shostakovich, Gustav Holst en (wat meer op blaasmuziek georiënteerd) Alfred Reed. Ik hoop dat Signature orkesten en dirigenten veel energie geeft tijdens het repetitieproces zodat ze (als ze straks weer mogen beginnen) dat met veel plezier en enthousiasme kunnen doen en daarmee weer een goede basis kunnen leggen voor een gezonde toekomst.”
Hendrik de Boer begon op 8-jarige leeftijd als cornettist bij Apollo Grou. Na een aantal jaren verruilde hij de cornet voor de bariton. Op zijn 14e begon hij als baritonspeler bij Soli Brass Leeuwarden, waar hij in 2013 de solo-euphonium ging spelen. Tot 2018 heeft hij bij De Wâldsang gespeeld. Hij studeerde van 2007 tot 2012 euphonium en directie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daarnaast volgde hij voor beide studierichtingen masterclasses bij onder andere Steven Mead, David Childs en Allan Withington. Op dit moment is hij fulltime euphoniumspeler bij de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. De Boer is daarnaast vaste gastdocent aan het Prins Claus Conservatorium. Naast zijn muzikale carrière richt hij zich de laatste jaren meer en meer op componeren en arrangeren. In 2018 kreeg hij de prestigieuze opdracht om het verplichte werk Mystic Echoes te schrijven voor de Challenge Section tijdens de EBK. Hij schreef daarnaast voor diverse brassbands en ensembles.

DERDE DIVISIE
The Final Frontier - Geert Jan Kroon

In The Final Frontier onderzoekt de componist verschillende associaties met het universum. Geïnspireerd door Stephen Hawkings’ boek ‘Brief Answers to the Big Questions’ beschrijft het werk de wonderen en de gevaren van het universum, de grote vragen over de kleinste elementen en de mogelijkheid van ruimtereizen. De titels van de delen verwijzen naar de thema’s in het boek.

Het werk bestaat uit vier delen. Het eerste deel Energy and Space (uit energie en ruimte kan een universum ontstaan) bestaat uit twee verschillende melodieën. Deze melodieën komen, in verschillende stijlen en sferen, in de compositie steeds terug. The Great Unknown is het tweede, snelle deel. Het schetst de gevaren van het universum, zoals supernovae en zwarte gaten. Het derde deel The Big Question is reflecterend waarin er ruimte is voor verschillende solisten. Het vierde deel The Final Frontier kent een grootse opbouw naar een majestueuze finale, die de opwinding van ruimtereizen weergeeft.

Geert Jan Kroon: “Deze compositie, gericht op de ruimte, komt voort uit een bezoek aan het planetarium in Franeker. Ik was daar met mijn beide zoons. Hun fascinatie voor het universum heeft me geïnspireerd. En dat, in combinatie met wat Eise Eisinga destijds heeft gemaakt, vormde de eerste aanzet voor deze compositie. Hij was eigenlijk de pionier in de kosmologie.”

“The Final Frontier is een programmatische compositie, maar aan de andere kant een werk waarin ik kijk naar wat er mogelijk is met de twee melodieën die in het eerste deel hoorbaar zijn. Een uitdagend werk voor solisten en de totale band, met afwisseling in snelle delen en een langzaam deel waar de kans ligt om de mysterieuze sfeer, wat het universum nu eenmaal in zich heeft, te laten klinken.”
Geert Jan Kroon omschrijft zichzelf als een motivator, inspirator en creatieve chaoot die zijn passie voor muziek wil overbrengen. In zijn werk als dirigent, componist en coach laat hij mensen hun eigen verhaal vertellen waardoor ze het publiek weten te raken. Geert Jan studeerde muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit in Groningen en voltooide zijn master aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde compositie bij Wilbert Bulsink en volgde in deze tak van sport masterclasses bij onder andere Oliver Waespi. In 2016 eindigde hij met zijn compositie ‘Those Gazing Eyes’ bij de laatste drie van de Cory Composition Prize. Op dit moment is Geert Jan dirigent van de orkesten Harmonie Akkrum, Flevo Brass en Jeduthun Oldemarkt. Zelf speelt hij solo-euphonium bij Soli Brass Leeuwarden.

VIERDE DIVISIE
Green - Tjeerd Nijhof

De kleur groen staat symbool voor de natuur, maar ook voor algemene balans, harmonie, evenwicht en vernieuwing. Dat is de inspiratie geweest voor dit werk. Tjeerd Nijhof is en werkt graag in de natuur. De rust, de levendigheid en de (im-)perfectie is fascinerend voor de jonge componist. “Dat is voor mij zonder twijfel inspiratiebron nummer één. Zeker voor dit werk was dat het geval, zoals de titel al doet vermoeden”, vertelt de componist.

Naast alle mooie dingen waar de kleur groen voor staat, wordt ook de jaloezie en weerstand toegekend aan de kleur. Ook deze eigenschappen zijn in het werk aanwezig. Green bestaat uit vier delen: Maestoso, Allegro Animato, Adagio Rubato, Allegro Vivace. Dit werk is speels, open en kent soms onverwachte wendingen.

Tjeerd Nijhof over zijn werk: “De compositie opent met een fanfare-achtig motief, waarin meteen het belangrijkste notenmateriaal voor de rest van het stuk wordt gepresenteerd. Het tweede deel laat zich het beste omschrijven met de woorden ietwat ondeugend. In het derde deel heeft de rust en haast meditatieve sfeer de overhand. In het Allegro Vivace wordt toegewerkt naar een spetterend einde.”
Tjeerd Nijhof studeerde toegepaste compositie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tijdens zijn studie heeft hij altijd oog gehad voor buitenlandse projecten. Zo liep hij stage in Los Angeles en deed mee aan verschillende projecten in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Zuid-Korea. De kennis en contacten die hieruit voort zijn gekomen zet hij onder andere in bij het componeren voor HaFaBra. Daarnaast is Tjeerd actief in de film- en mediawereld. Hij heeft onder andere meegewerkt aan De Bankier van het verzet en De Premier.
Hij is actief muzikant bij het Gelders Fanfare Orkest en bij muziekvereniging Kunst Na Arbeid Houten. Verder is hij actief bij De Eendracht in Aalten om de jeugd plezier te laten beleven aan muziek in de breedste zin van het woord.

Naar alle nieuwsberichten