Nieuwsberichten
Geweldige respons enquête NBK
02-09-2013 15:49
In de afgelopen maanden heeft de stichting Nederlandse Brassband Kampioenschappen aan 62 brassbands in Nederland een enquête verstuurd. In de deze enquête werd de verenigingen ondermeer gevraagd hun mening te geven over een (mogelijke) verhuizing van de NBK van Groningen naar Utrecht. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de vergadering op 9 maart 2013 in Zwolle.

In totaal heeft bijna 90% van de aangeschreven bands gereageerd. Een geweldige respons! Voor het bestuur een signaal dat de bands zich zeer betrokken voelen bij het evenement. Het bestuur is de bands dan ook zeer erkentelijk voor de constructieve en positieve bijdrage! De enquête is ontwikkeld door Cees Mollema, Auke Douwes en Tjeerd van der Kooi. Tijdens de bestuursvergadering van 24 september worden de resultaten van de werkgroep aan het bestuur gepresenteerd. Na de vergadering hopen we jullie zo snel mogelijk te informeren over het vervolg.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS