Geschiedenis

De Nederlandse brassbandgeschiedenis kende tot 1986 de verkiezing van Vara’s Brassband van het Jaar. Deze verkiezing werd voor het eerst georganiseerd op 17 juni 1972. Na 14 jaar viel het doek en werd duidelijk dat er behoefte was voor een echt Nederlands kampioenschap.


Het eerste NBK

Vanuit de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland, met goedkeuring van de NFCM, ging een aantal mensen aan de slag om een landelijk kampioenschap te organiseren. Men begon met een zogenaamd open kampioenschap. Door andere muziekorganisaties werd dit kampioenschap erkend en in 1981 was het eerste Nederlandse Brassband Kampioenschap een feit. Twee grote brassliefhebbers uit Friesland, Nanne Hempel en Anne Anjema, organiseerden dit eerste kampioenschap in ‘De Lantearne’ te Surhuisterveen.


Van Surhuisterveen naar Zutphen

In 1982 verhuisde het concours naar ‘De Harmonie’ te Leeuwarden. De belangstelling voor de kampioenschappen was net als het jaar ervoor goed. De organisatie ging door met het verbeteren van het evenement. Zo werd onder andere besloten om de kampioenschappen te verhuizen naar een centrale plaats in Nederland, Zutphen. Ook werd de reglementen rond de puntentelling en het aantal divisies gewijzigd. In 1983 werden de kampioenschappen door de vier landelijke muziekfederaties erkend. En zo sprak men in dat jaar voor het eerst over de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

Wat veranderde er nog meer …

Door de jaren heen zijn de reglementen nog diverse malen verbeterd en aangepast. Anno 2012 zijn ze wederom herzien. Eén grote verandering was de zogenaamde ‘geblindeerde jurering’. Voor Nederlandse begrippen een belangrijke verandering die door alle bands zeer goed ontvangen werd. Na vele jaren is in 2012 een de jurybox vervangen.
In de beginjaren speelden alle bands een verplicht- en een keuzewerk. Het podium was overdag voor de lagere divisies en ’s avonds gaven de hoogste divisies acte de présence. Vanaf het jubileumjaar 1990 veranderde dit, de bands hoefden nog maar één verplicht werk te spelen.


De organisatie

Vanaf de beginjaren zet de organisatie zich voor nieuwe compositieopdrachten. Dit is tot op heden, met behulp van diverse organisaties en instellingen, steeds gelukt. U kunt dit nalezen onder het kopje ‘composities’.
Daarnaast worden de kampioenschappen ieder jaar kritisch onder de loep genomen om te kijken waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Het moet natuurlijk voor muzikant en toehoorden aantrekkelijk blijven! En dat het nog steeds een toonaangevend evenement is blijkt wel uit het grote aantal bands wat zich ieder jaar weer inschrijft. Ook het komend jaar hopen we muzikant en fan weer te mogen begroeten!