NBK 2019


Dagindeling

De dagindeling/tijdschema voor de 39e NBK toont het programma voor deze dag.

Verplichte werken

Ter gelegenheid van de negendertigste editie van de NBK zijn de volgende composities gemaakt als verplicht werk.

Juryleden

Tijdens de NBK werden de brassbands gejureerd door onze juryleden.