Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wedstrijdsecretaris
Tsjikke Mollema-Rondaan.
De Opslach 14
9041 GA Berltsum
Telefoon: (0518) 840907
Mailen kan ook naar Protected email address

Voor informatie over bestuurlijke zaken en pers en publiciteit kunt u contact opnemen met
Jannie Atsma
Wythústerwei 35
9051 ED Stiens
Telefoon: (06) 44 83 05 20
Of mail naar Protected email address